Uvjeti upisa

  • Osposobljavanje za lovca

U programu osposobljavanja za lovca moguć je upis polaznika koji su:

  • Navršili 18 godina života, odnosno postali punoljetni
  • Da imaju završeno najmanje osnovnu školu

Tijekom školske godine upis u „Učilište Sigurnost“ za osposobljavanje za lovca je kontinuiran, na osnovi predupisa. Nastava započinje kada se prijavi potreban broj zainteresiran polaznika kako bi se formirala nastavna grupa.

  • Usavršavanje za lovočuvara

U programu osposobljavanja za lovočuvara moguć je upis polaznika:

  • Koji ima položen lovački ispit za lovca
  • Koji ispunjava i ostale uvjete predviđene zakonom.

Tijekom školske godine upis u „Učilište Sigurnost“ osposobljavanje za lovočuvara je kontinuiran na osnovi predupisa. Nastava započinje kada se prijavi potreban broj zainteresiran polaznika, kako bi se formirala nastavna grupa.

  • Nastavni plan i program
 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA LOVCA (125 sati)

1.Povijest hrvatskog lovstva, pravni propisi u lovstvu, lovačka umjetnost i lovačka glasila

2.Prirodoslovlje i bolest divljači

3.Gospodarenje lovištem i divljači, načini lova, lovačka etika, lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu

4.lovna kinologija

5.lovačko oružje, streljivo i lovna balistika

6.osnove ekologije i zaštita prirode

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA LOVOČUVARA  (40 sati)

1.Pravni propisi, zaštita prirode i okoliša

2.Prirodoslovlje i bolest divljači

3.Gospodarenje s lovištem i divljači, uređenje lovište, prihrana i prehrana, načini lova, postupak s odstrijeljenom divljači, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu.