Programi osposobljavanja za lovca / lovočuvara

Osposobljavanje za lovca

U programu osposobljavanja za lovca moguć je upis polaznika koji su:

  • Navršili 18 godina života, odnosno postali punoljetni
  • Da imaju završeno najmanje osnovnu školu
  • Da ispunjavaju uvjete iz članka 18. Zakona o oružju RH

Usavršavanje za lovočuvara

U programu osposobljavanja za lovočuvara moguć je upis polaznika:

  • Koji ima položen lovački ispit za lovca
  • Koji ispunjava i ostale uvjete predviđene zakonom.