Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Učilišta

objava: 30.03.2021.

Na temelju članka 38., 39., 40., i 41. Zakona o ustanovama („NN“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 32., 33., 34. i 35. Statuta učilišta, Upravno vijeće Učilišta raspisuje:

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Učilišta

– za ravnatelja/icu može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o ustanovama a ima najmanje višu stručnu spremu i 5 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnim poslovima.
– poznavanje rada u Windows okruženju (office paket)
– poznavanje internetskih preglednika i korištenje interneta
– vozačka dozvola B kategorije
– iskustvo u edukacijama odraslih, rukovodećim poslovima, vođenju tima i upravljanja organizacijom 
– organizacijske sposobnosti, znanja i vještina potrebne za uspješno upravljanje

Uz prijavu za natječaj kandidat dostavlja:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi
– dokaz o radnom iskustvu
– uvjerenje o nekažnjavanju
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od tri (3) godine. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam ) dana od dana objave natječaja na službenim elektroničkim stranicama www.uciliste-sigurnost.hr
Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenom presliku dostaviti na adresu učilišta: Učilište Sigurnost – ustanova za usavršavanje i osposobljavanje odraslih, Bolfan, Varaždinska ulica 131, 42230 Ludbreg s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

U Bolfanu, 30.03.2021.

UPRAVNO VIJEĆE
„Ustanova za usavršavanje i osposobljavanje odraslih „Učilište Sigurnost“ , Bolfan, Varaždinska ulica 131, 42230 Ludbreg