Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice učilišta

objava: 30.03.2021.

Na temelju članaka 38., 39., 40. i 41. Zakona o ustanovama (“NN”  br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članaka 32., 33., 34. i 35. Statuta Učilišta Sigurnost , Upravno vijeće Učilišta raspisuje:

NATJEČAJ 

za imenovanje ravnatelja/ice Učilišta 

  • za ravnatelja/icu može biti odabrana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o ustanovama a ima najmanje višu stručnu spremu  i 5 godina radnog iskustva u odgojno – obrazovnim poslovima.
  • poznavanje rada u Windows okruženju (office paket)
  • poznavanje internetskih preglednika i korištenje interneta
  • vozačka dozvola B kategorije
  • iskustvo u edukacijama odraslih, rukovodećim poslovima, vođenju tima i upravljanja organizacijom 
  • organizacijske sposobnosti, znanja i vještine potrebne za uspješno upravljanje 

Uz prijavu za natječaj kandidat dostavlja: 

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu
  • uvjerenje o nekažnjavanju 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti oba spola. Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od tri (3) godine. Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja na službenim elektroničkim  stranicama učilišta www.uciliste-sigurnost.hr  Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu učilišta : Učilište  Sigurnost – ustanova za usavršavanje i osposobljavanje odraslih , Bolfan, Varaždinska 131, 42230 Ludbreg s naznakom “natječaj za ravnatelja/icu” u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana  od isteka roka za podnošenje prijave.

U Bolfanu 30.03.2021.

UPRAVNO VIJEĆE

Ustanova za usavršavanje i osposobljavanje odraslih “Učilište Sigurnost” Bolfan, Varaždinska 131, 42230 Ludbreg