Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba

OBRAZOVNI SEKTOR
Zdravstvo i socijalna skrb


RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2


TRAJANJE OBRAZOVANJA (u satima): 500 sati


OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA
Prema analitičkom pokazatelju dobne strukture stanovništva, a time i procesa demografskog starenja, tzv. indeksu starenja, koji se izražava kroz promjenu odnosa između starog i mladog stanovništva može se odrediti starost neke populacije. Ako je taj indeks veći od 40, govori se o staroj populaciji. Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2001.g. indeks starenja stanovništva Hrvatske je 90.7 što upućuje na staru opulaciju i nužnost obrazovanja i  osposobljavanja odraslih za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba.

UVJETI UPISA
Završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

TIPIČNO RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA
Rad u smjenama, noćni rad, rad s nemoćnim i umirućim starijim osobama, zahtjevan fizički rad.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM
PROGRAMA
1. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba.

2. Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba.
3. Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona.
4. Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
5. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA
Program osposobljavanja u trajanju od 500 sati realizirat će se redovitom ili konzultativnoinstruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 170 sati izvodi se u učionici ustanove za obrazovanje odraslih, vježbe se izvode 50 sati u specijaliziranoj učionici opremljenoj

za vježbe i praktični dio programa u trajanju od 280 sati izvodi se u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.
Konzultativno-instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode neposredno,
putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.
Vježbe i praktična nastava se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi
nadzirati će mentor.