ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA

uvjeti za pohađanje edukacije:

navršenih 18 godina života i minimalno osnovno osmogodišnje obrazovanje

Potrebna upisna dokumentacija: 

  • kopija svjedodžbe zadnje završene škole
  • kopija osobne iskaznice
  • OIB

Prijavnica-za-izobrazbu-Word-verzija

UPUTA-za-popunjavanje-prijavnice

 

 

TEČAJ ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA – modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski)

Učilište Sigurnost ishodilo je ovlaštenje za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Svi obveznici izobrazbe moraju položiti navedeni ispit najkasnije do 26. studenoga 2015. godine i ukoliko to ne učine, neće biti u mogućnosti kupovati sredstva za zaštitu namijenjena profesionalnim korisnicima. Obaveza pohađanja tečaja propisana je Zakonom o održivoj uporabi pesticida ( NN 14/14 ) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( NN 142/12) Obaveza se odnosi na sve korisnike pesticida: vinogradare, voćare, povrtlare, ratare, OPG, PG i sve ostale poljoprivrednike.