Održiva uporaba pesticida

Provedba izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.

OSNOVNA IZOBRAZBA

Održive uporabe pesticida

uvjeti za pohađanje edukacije:

navršenih 18 godina života i minimalno osnovno osmogodišnje obrazovanje

Potrebna upisna dokumentacija: 

  • preslika svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju (završene škole)
  • preslika osobne iskaznice
  • OIB

Prijavnica-za-izobrazbu-Word-verzija

UPUTA-za-popunjavanje-prijavnice

TEČAJ ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA – modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski)

Učilište Sigurnost ishodilo je ovlaštenje za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.Obveznici edukacije moraju završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenog 2015. godine ako žele nastaviti obavljati poslove u smislu članka 4. stavka 1. točke 1., 2., 4. i 5. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida. Obaveza pohađanja tečaja propisana je Zakonom o održivoj uporabi pesticida ( NN 14/14 ) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( NN 142/12) Obaveza se odnosi na sve korisnike pesticida: vinogradare, voćare, povrtlare, ratare, OPG, PG i sve ostale poljoprivrednike.

DOPUNSKA IZOBRAZBA

Održive uporabe pesticida

uvjeti za pohađanje edukacije:

– preslika potvrde o položenom ispitu iz  osnovne izobrazbe ili preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida

– preslika svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju

– preslika osobne iskaznice

-OIB

Prijavnica-za-dopunsku-izobrazbu

U tijeku su upisi za dopunsku izobrazbu održive uporabe pesticida.

Za sva pitanja ili prijave upisa kontakt na broj: 098 626 257

UPISI U TIJEKU: dopunska izobrazba –  točan termin održavanja po formiranju grupe – prijave na  098 626 257