Priručnik za osposobljavanje učenika, radnika i pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje osoba i imovine

50,00 kn

Ovaj Priručnik će Vam pomoći pri savladavanju; osnova gorenja, osobinama gorivih tvari, uzrocima i načinima sprječavanja i gašenja požara.

Availability: 100 na zalihi

Kategorija:

Statistički podaci o požarima pokazuju kako najveći broj požara prouzroči čovjek svojom djelatnošću. Radi smanjenja broja požara i šteta koje nastaju požarom, zakonodavstvom Republike Hrvatske predviđeno je osposobljavanje djelatnika i općenito pučanstva za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara. Ova obveza osposobljavanja proizlazi iz Zakona o vatrogastvu, pa je na temelju toga ministar unutarnjih poslova donio poseban podzakonski propis – Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (N.N.61/94)kojim se propisuje tko mora provoditi osposobljavanja o zaštiti od požara i na koji se način može provoditi. Odredbe navedenog Pravilnika odnose se na osposobljavanje djelatnika u svim poduzećima, stručnim službama, školama, tijelima državne uprave i sl. zatim na osposobljavanje učenika u srednjim školama te osposobljavanje pučanstva. Propisane su i kazne za pravne osobe i odgovorne osobe koje ne upute svoje djelatnike na osposobljavanje.