Uvjeti upisa

Uvođenje novih strojeva, priključaka i opreme i novih tehnologija u mehanizirano kopanje, utovar, istovar, zgrtanje, dizanje, razbijanje građevnih materijala u građevinarstvu; potrebama osposobljavanja za njihovo rukovanje; potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području građevinarstva, održavanja i izgradnji cestovnih prometnica i infrastrukture, izgradnji vodnogospodarskih građevina, poljoprivrednog gospodarstva, poduzetništva i na tržištu rada EU.

 Uvjeti upisa

–   18 godina života

–   završenu osnovnu školu

–   liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova RUKOVATELJA/ICE BAGEROM

–   posjeduje vozačku dozvolu “B” kategorije

Radno okruženje i uvjeti rada

Rad se izvodi na otvorenome, uz različitu konfiguraciju tla (neravne, kliske i slabonosive podloge, vlažan i blatan teren), uskim i malim prostorima uz tjelesne napore rukovatelja/ice uključujući statički i dinamički napor.

Uvjeti rada ovise i o vremenskim uvjetima – sunce, kiša, vjetar, niske temperature, zimski uvjeti i drugi klimatski uvjeti.

Od polaznika se zahtjeva spretnost ruku, vještina vožnje specijalnih strojeva, točnost i osjećaj za prostor.

U radu se provode opće i posebne mjere zaštite i sigurnosti s kojima se polaznik upoznaje kroz nastavnu cjelinu zaštita na radu. Posebne mjere sigurnosti i zaštite treba provoditi prema naputku za siguran rad, zaštiti od buke i vibracija, Pravilnicima o sigurnosti strojeva i poslovima s posebnim uvjetima rada.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

–   Razlikovati dijelove bagera, priključaka, opreme i njihovu funkciju

–   Pripremiti bager za početak rada

–   Rukovati bagerom na stručan i siguran način

–   Pripremiti bager za transport na specijalnim vozilima

–   Otkriti, prijaviti kvar te provesti osnovno održavanje; voditi radnu i servisnu dokumentaciju

–   Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 130 sati realizirati će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 28 sati izvodi se u učionici ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 2 sata realizirati će se u učionici za demonstracijske vježbe. Praktični dio programa u  trajanju od 100 sati se izvodi u radnim uvjetima rukovatelja/ice bagerom u tvrtci/obrtu s kojima je sklopljen ugovor o obavljanju praktične nastave.

 Konzultativno-instruktivna nastava–broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranih za pojedinu nastavnu cjelinu teorijske nastave. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode putem elektroničke pošte, neposredno, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Vježbe i praktična nastava se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznik je za vrijeme nastave dužan voditi dnevnik rada.