Rukovatelj/ica bagerom

 • Naziv programa: Program osposobljavanja za RUKOVATELJA/ICU BAGEROM
  · Obrazovni sektor: GRADITELJSTVO I GEODEZIJA
  · Razina složenosti poslova: 2.
  · Trajanje programa: 130 sati
  · Opravdanost donošenja programa
  Uvođenje novih strojeva, priključaka i opreme i novih tehnologija u mehanizirano kopanje,
  utovar, istovar, zgrtanje, dizanje, razbijanje građevnih materijala u građevinarstvu; potrebama
  osposobljavanja za njihovo rukovanje; potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u
  području građevinarstva, održavanja i izgradnji cestovnih prometnica i infrastrukture, izgradnji
  vodnogospodarskih građevina, poljoprivrednog gospodarstva, poduzetništva i na tržištu rada EU.
  · Uvjeti upisa
  – 18 godina života
  – završenu osnovnu školu
  – liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova
  RUKOVATELJA/ICE BAGEROM
  – posjeduje vozačku dozvolu “B” kategorije
  · Radno okruženje i uvjeti rada
  Rad se izvodi na otvorenome, uz različitu konfiguraciju tla (neravne, kliske i slabonosive podloge,
  vlažan i blatan teren), uskim i malim prostorima uz tjelesne napore rukovatelja/ice uključujući
  statički i dinamički napor.
  Uvjeti rada ovise i o vremenskim uvjetima – sunce, kiša, vjetar, niske temperature, zimski uvjeti i
  drugi klimatski uvjeti.
  Od polaznika se zahtjeva spretnost ruku, vještina vožnje specijalnih strojeva, točnost i osjećaj za
  prostor.
  U radu se provode opće i posebne mjere zaštite i sigurnosti s kojima se polaznik upoznaje kroz
  nastavnu cjelinu zaštita na radu. Posebne mjere sigurnosti i zaštite treba provoditi prema
  naputku za siguran rad, zaštiti od buke i vibracija, Pravilnicima o sigurnosti strojeva i poslovima s
  posebnim uvjetima rada.

  2. KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
  – Razlikovati dijelove bagera, priključaka, opreme i njihovu funkciju
  – Pripremiti bager za početak rada
  – Rukovati bagerom na stručan i siguran način
  – Pripremiti bager za transport na specijalnim vozilima
  – Otkriti, prijaviti kvar te provesti osnovno održavanje; voditi radnu i servisnu dokumentaciju
  – Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do
  dolaska stručne osobe
  3. TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA
  Program osposobljavanja u trajanju od 130 sati realizirati će se redovitom ili konzultativnoinstruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 28 sati izvodi se u učionici
  ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 2 sata realizirati će se u učionici za demonstracijske
  vježbe. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati se izvodi u radnim uvjetima rukovatelja/ice
  bagerom u tvrtci/obrtu s kojima je sklopljen ugovor o obavljanju praktične nastave.
  Konzultativno-instruktivna nastava–broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog
  broja sati planiranih za pojedinu nastavnu cjelinu teorijske nastave. Skupne konzultacije se
  izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije
  se provode putem elektroničke pošte, neposredno, prema utvrđenom rasporedu i potrebi
  polaznika.
  Vježbe i praktična nastava se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi
  nadzirat će mentor. Polaznik je za vrijeme nastave dužan voditi dnevnik rada.