Uvjeti upisa

Potrebe polaznika/pojedinca da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva; usklađenost s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja u području graditeljstva, poljoprivrede, komunalnih poslova, na tržištu rada EU.

UVJETI UPISA:

U program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom i trimerom može se upisati osoba s:

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina života
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja motornom kosilicom i trimerom.

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA:

Tijekom rada rukovatelj motornom kosilicom i trimerom je izložen sljedećim uvjetima:

 • nepovoljni položaji tijela (rad i u stojećem položaju i često mijenjanje položaja prigibanjem, okretanjem tijela, penje se ili čuči) i stalnoj preciznoj koordinaciji pokreta rukama prema percepciji,
 • fizički i psihički napori uslijed teških uvjeta rada na gradilištu (nerijetko u uskim i malim prostorima, uz često neprirodan položaj tijela, statički i dinamički napor),
 • opasnosti i štetnosti prilikom rada na otvorenom prostoru (propuhu, buci, vibracijama i potresima tijekom rukovanja motornom kosilicom i trimerom),
 • osobitostima djelovanja okoliša na mjestu rada (prašina, visoke temperature, promjene temperature, strujanje zraka, vlaga i drugo),
 • od polaznika se zahtjeva spretnost ruku, vještina vožnje specijalnih strojeva, točnost i osjećaj za prostor.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Razlikovati dijelove i sklopove motorne kosilice i trimera
 2. Pripremiti motornu kosilicu i trimer za puštanje u rad.
 3. Rukovati motornom kosilicom i trimerom na siguran način
 4. Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motorne kosilice i trimera
 5. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu. 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA 

Program osposobljavanja u trajanju od 120 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 36 sati izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio nastave od 84 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Konzultativno-instruktivna nastava – skupne konzultacije čine dvije trećine ukupnog fonda sati za nastavu pojedine teorijske cjeline utvrđene u programu, izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije provode se putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika. 

Praktična nastava – provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznik je na praktičnoj nastavi dužan voditi dnevnik rada.