Rukovatelj/ica traktorom s radnim priključcima

NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za rukovatelja traktorom s radnim
priključcima
OBRAZOVNI SEKTOR: Poljoprivreda, prehrana i veterina
RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2
TRAJANJE PROGRAMA: 140 sati
OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA:
Potrebe polaznika/pojedinca da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje
prethodna praktična iskustva; uvođenje suvremenih multifunkcionalnih traktora u
mehaniziranu proizvodnju i skladištenje hrane u velikim poljoprivrednim
gospodarstvima, malim obiteljskim gospodarstvima; nacionalnog prioriteta i EU
smjernica; potrebama osnivanja vlastitog obrta, usklađenost s potrebama tržišta rada;
mogućnostima zapošljavanja u području poljoprivrede, na tržištu rada EU.
UVJETI UPISA:
U program osposobljavanja za rukovatelja traktorom s radnim priključcima može se upisati
osoba s:
navršenih 18 godina života
završenom osnovnom školom
liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja traktorom s
radnim priključcima
vozačkom dozvolom odgovarajuće kategorije.
RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA:
Tijekom rada Rukovatelj traktorom s radnim priključcima je izložen sljedećim uvjetima:
nepovoljni položaji tijela (rad u stojećem položaju i često mijenjanje položaja
prigibanjem, okretanjem tijela, penje se ili čuči) i stalnoj preciznoj koordinaciji pokreta
rukama prema percepciji,
fizički i psihički napori uslijed teških uvjeta rada na gradilištu (nerijetko u uskim i
malim prostorima, uz često neprirodan položaj tijela, statički i dinamički napor),
opasnosti i štetnosti prilikom rada na otvorenom prostoru (propuhu, hlapljivosti i
otrovnosti kemijskih sredstva, kemijskim sredstvima koja nadražuju kožu, oči, dišni
sustav, buci, vibracijama i potresima tijekom rukovanja traktorom i priključcima),
osobitostima djelovanja okoliša na mjestu rada (prašina, visoke temperature,
promjene temperature, strujanje zraka, vlaga i drugo).

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM
PROGRAMA
1. Razlikovati glavne dijelove, sklopove i radne priključke traktora te objasniti njihove
funkcije
2. Izvesti pripremu i kontrolu traktora i radnih priključaka za početak rada
3. Rukovati traktorom i radnim priključcima na stručan i siguran način
4. Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja traktora i radnih priključaka
5. Odabrati i primijeniti odgovarajući radni priključak ovisno o vrsti agrotehničkih
mjera i zahvata
6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA
Program osposobljavanja u trajanju od 140 sati realizirat će se redovitom i/ili
konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 50 nastavnih
sati realizirat će se u učionici ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 90 sati
realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen
ugovor o suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim
nastavnim sredstvima.
Konzultativno-instruktivna nastava – skupne konzultacije čine dvije trećine ukupnog
fonda sati za nastavu pojedine teorijske cjeline utvrđene u programu, izvode se s cijelom
obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije provode
se putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.
Praktična nastava – provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi
nadzirat će mentor. Polaznik je na praktičnoj nastavi dužan voditi dnevnik rada.