Uvjeti upisa

Potrebe polaznika/pojedinca da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva; uvođenje suvremenih multifunkcionalnih traktora u mehaniziranu proizvodnju i skladištenje hrane u velikim poljoprivrednim gospodarstvima, malim obiteljskim gospodarstvima; nacionalnog prioriteta i EU smjernica; potrebama osnivanja vlastitog obrta, usklađenost s potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području poljoprivrede, na tržištu rada EU.

UVJETI UPISA:

U program osposobljavanja za rukovatelja traktorom s radnim priključcima može se upisati osoba s:

 • navršenih 18 godina života
 • završenom osnovnom školom
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja traktorom s radnim priključcima
 • vozačkom dozvolom odgovarajuće kategorije.

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA:

Tijekom rada Rukovatelj traktorom s radnim priključcima je izložen sljedećim uvjetima:

 • nepovoljni položaji tijela (rad u stojećem položaju i često mijenjanje položaja prigibanjem, okretanjem tijela, penje se ili čuči) i stalnoj preciznoj koordinaciji pokreta rukama prema percepciji,
 • fizički i psihički napori uslijed teških uvjeta rada na gradilištu (nerijetko u uskim i malim prostorima, uz često neprirodan položaj tijela, statički i dinamički napor),
 • opasnosti i štetnosti prilikom rada na otvorenom prostoru (propuhu, hlapljivosti i otrovnosti kemijskih sredstva, kemijskim sredstvima koja nadražuju kožu, oči, dišni sustav, buci, vibracijama i potresima tijekom rukovanja traktorom i priključcima),
 • osobitostima djelovanja okoliša na mjestu rada (prašina, visoke temperature, promjene temperature, strujanje zraka, vlaga i drugo).

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Razlikovati glavne dijelove, sklopove i radne priključke traktora te objasniti njihove funkcije
 2. Izvesti pripremu i kontrolu traktora i radnih priključaka za početak rada
 3. Rukovati traktorom i radnim priključcima na stručan i siguran način
 4. Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja traktora i radnih priključaka
 5. Odabrati i primijeniti odgovarajući radni priključak ovisno o vrsti agrotehničkih mjera i zahvata
 6. Primijeniti pravila zaštite na radu,  zaštite od požara i pružanja prve pomoći. 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 140 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 50 nastavnih sati realizirat će se u učionici ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 90 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Konzultativno-instruktivna nastava – skupne konzultacije čine dvije trećine ukupnog fonda sati za nastavu pojedine teorijske cjeline utvrđene u programu, izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije provode se putem elektroničke pošte, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika. 

Praktična nastava –  provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznik je na praktičnoj nastavi dužan voditi dnevnik rada.