Uvjeti upisa

Uvođenje novih strojeva, uređaja, opreme i alata i profiliranje novih poslova u mehaniziranom iskopavanju tla, mehaniziranom utovaru građevnog materijala, planiranju građevnih površina u građevinarstvu; potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području građevinarstva, održavanja i izgradnji cestovnih prometnica i infrastrukture, izgradnji vodnogospodarskih građevina, poljoprivrednog gospodarstva, poduzetništva i na tržištu rada EU.

Uvjeti upisa:

–   18 godina života

–   završenu osnovnu školu

–   liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova RUKOVATELJA/ICE UTOVARIVAČEM – ROVOKOPAČEM

–   vozačka dozvola „B“ kategorije

  • Radno okruženje i uvjeti rada

Rad se izvodi na otvorenome, uz različitu konfiguraciju tla (neravne, kliske i slabo nosive podloge, vlažan i blatan teren), uskim i skučenim prostorima uz tjelesne napore koji uključuju statički i dinamički napor.

Uvjeti rada ovise i o vremenskim uvjetima-sunce, kiša, vjetar, niske i visoke temperature, zimski uvjeti i drugi klimatski uvjeti.

Od polaznika se zahtjeva spretnost ruku, vještina vožnje specijalnih strojeva, točnost i osjećaj za prostor.

U radu se provode opće i posebne mjere zaštite i sigurnosti s kojima se polaznik upoznaje kroz nastavnu cjelinu zaštita na radu.

Posebne mjere sigurnosti i zaštite treba provoditi prema naputku za siguran rad, Pravilniku o sigurnosti strojeva, Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

–   Razlikovati dijelove utovarivača – rovokopača, priključke, alate i njihove funkcije

–   Pripremiti utovarivač – rovokopač, priključke i alate za početak rada

–   Rukovati utovarivačem – rovokopačem, priključcima i alatima na stručan i siguran način

–   Pripremiti utovarivač – rovokopač za transport na specijalnim transportnim vozilima

–   Provoditi preglede, osnovno održavanje i podmazivanje utovarivača – rovokopača i priključaka

–   Otkriti i prijaviti kvarove, oštećenja i istrošenost dijelova te voditi radnu i servisnu dokumentaciju

–   Razvrstati i odložiti otpad u svrhu zaštite zdravlja i okoliša

–   Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara te pružiti prvu pomoć     u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

TRAJANJE PROGRAMA I OBLICI IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 130 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 28 sati izvodi se u učionici ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 2 sata realizirati će se u učionici za demonstracijske vježbe. Praktični dio programa u  trajanju od 100 sati se izvodi u radnim uvjetima rukovatelja/ice utovarivačem – rovokopačem u tvrtci/obrtu s kojima je sklopljen ugovor o obavljanju praktične nastave.

Konzultativno-instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranih za pojedinu nastavnu cjelinu teorijske nastave. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode putem elektroničke pošte, neposredno, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Vježbe i praktična nastava se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor.