Rukovatelj/ica utovarivačem - rovokopačem

 OPĆI PODACI O PROGRAMU
Naziv programa: Program osposobljavanja za RUKOVATELJA/ICU UTOVARIVAČEM –
ROVOKOPAČEM
Obrazovni sektor: GRADITELJSTVO I GEODEZIJA
Razina složenosti poslova: 2.
Trajanje programa: 130 sati
Opravdanost donošenja programa
Uvođenje novih strojeva, uređaja, opreme i alata i profiliranje novih poslova u mehaniziranom
iskopavanju tla, mehaniziranom utovaru građevnog materijala, planiranju građevnih površina u
građevinarstvu; potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području građevinarstva,
održavanja i izgradnji cestovnih prometnica i infrastrukture, izgradnji vodnogospodarskih
građevina, poljoprivrednog gospodarstva, poduzetništva i na tržištu rada EU.
Uvjeti upisa:
– 18 godina života
– završenu osnovnu školu
– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova RUKOVATELJA/ICE
UTOVARIVAČEM – ROVOKOPAČEM
– vozačka dozvola „B“ kategorije
Radno okruženje i uvjeti rada
Rad se izvodi na otvorenome, uz različitu konfiguraciju tla (neravne, kliske i slabo nosive podloge,
vlažan i blatan teren), uskim i skučenim prostorima uz tjelesne napore koji uključuju statički i
dinamički napor.
Uvjeti rada ovise i o vremenskim uvjetima-sunce, kiša, vjetar, niske i visoke temperature, zimski
uvjeti i drugi klimatski uvjeti.
Od polaznika se zahtjeva spretnost ruku, vještina vožnje specijalnih strojeva, točnost i osjećaj za
prostor.
U radu se provode opće i posebne mjere zaštite i sigurnosti s kojima se polaznik upoznaje kroz
nastavnu cjelinu zaštita na radu.
Posebne mjere sigurnosti i zaštite treba provoditi prema naputku za siguran rad, Pravilniku o
sigurnosti strojeva, Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
– Razlikovati dijelove utovarivača – rovokopača, priključke, alate i njihove funkcije
– Pripremiti utovarivač – rovokopač, priključke i alate za početak rada
– Rukovati utovarivačem – rovokopačem, priključcima i alatima na stručan i siguran način
– Pripremiti utovarivač – rovokopač za transport na specijalnim transportnim vozilima
– Provoditi preglede, osnovno održavanje i podmazivanje utovarivača – rovokopača i priključaka
– Otkriti i prijaviti kvarove, oštećenja i istrošenost dijelova te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
– Razvrstati i odložiti otpad u svrhu zaštite zdravlja i okoliša
– Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju
nezgode do dolaska stručne osobe

TRAJANJE PROGRAMA I OBLICI IZVOĐENJA
Program osposobljavanja u trajanju od 130 sati realizirat će se redovitom ili konzultativnoinstruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 28 sati izvodi se u učionici
ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 2 sata realizirati će se u učionici za demonstracijske
vježbe. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati se izvodi u radnim uvjetima rukovatelja/ice
utovarivačem – rovokopačem u tvrtci/obrtu s kojima je sklopljen ugovor o obavljanju praktične
nastave.
Konzultativno-instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od
ukupnog broja sati planiranih za pojedinu nastavnu cjelinu teorijske nastave. Skupne konzultacije
se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne
konzultacije se provode putem elektroničke pošte, neposredno, prema utvrđenom rasporedu i
potrebi polaznika.
Vježbe i praktična nastava se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi
nadzirat će mentor.