Uvjeti upisa

 • Uvjeti upisa: u program osposobljavanja za rukovatelja/icu viličarom može se upisati osoba koja ima:

– završenu osnovnu školu

– 18 godina života

–  ispunjava zdravstvene i psihofizičke sposobnosti -liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje

poslova za rukovatelja viličarom,

– posjeduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

Izvodi se samo sa odraslima polaznicima za osobne potrebe, za potrebe

zavoda za zapošljavanje i za potrebe organizacija koje ih upućuju na školovanje.

 • Radno okruženje i uvjeti rada: fizički rad na otvorenom i zatvorenom
  prostoru uz moguće izvore opasnosti od povreda, dnevni/noćni rad, izloženost utjecaju različitih kemijsko-bioloških sredstava.

 

 1. KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik će:

 1. Razlikovati vrste viličara, glavne dijelove, sklopove i njihove funkcije
 2. Rukovati viličarom i održavati ga na stručan i siguran način te pravilno popunjavati radnu dokumentaciju
 3. Razlikovati i primjenjivati pravila signalizacije
 4. Rukovati paletama i kontejnerima na siguran način
 5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći.

 

 1. TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 142 sata realizirat će se redovitom nastavom.
Teorijski dio programa u trajanju od 42 sata izvodi se u klasičnoj učionici u grupi do 25
polaznika.

Praktični dio programa traje 100 sati i izvodi se u poduzećima koja imaju regulirane poslove
rukovatelja/ice viličarom.