Clicky

Specijalist zaštite od požara

Specijalist zaštite od požara

OBAVLJANJE POSLOVA ZA POSLODAVCA:

–       Identificirati požarne opasnosti te predvidjeti mjere zaštite od požara

–       Učešće kod izrade procjene ugroženosti požarne opasnosti, elaborata zaštite od  požara,

–       Izrada plana evakuacije i spašavanja,

–       Osposobljavanje izvršitelja Plana evakuacije i spašavanja,

–       Učešće kod ispitivanja električnih instalacija, gromobranskih instalacija, panik rasvjete, tipkala za isključenje napona, javljača požara, hidranata;

–       Postavljanje znakova sigurnosti-ovjesne kartice, putevi za evakuaciju,

–       Vođenje Upisnika o pregledu vatrogasnih aparata

–       vodi evidenciju o vatrogasnim aparatima i organizira redovito servisiranje;

–       Kontrola vatrogasnih aparata – Upisnik rasporeda vatrogasnih aparata

–       Vođenje Upisnik redovnih pregleda vatrogasnih aparata (najmanje 1x u 3 mjeseca)

–       Pregled aparata – uočljivost, dostupnost oznake, opće stanje aparata, kompletnost aparata, stanje plombe i ventila.

–       Određuje broj vatrogasnih aparata prema površini i požarnom opterećenju,

–        Organizirati osposobljavanje zaštite od požara i prema pravilima zaštite od požara

–       Provoditi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite od požara i pružati stručnu pomoć poslodavcu,

–       organizira rad odbora za zaštitu od požara-čiji je član (organizira sjednice 1x 6 mjeseci).

–       vodi evidenciju o obučenim djelatnicima iz materije zaštite od požara,

–       surađuje s inspektorom zaštite od požara

–       podnosi izvješće inspektoru zaštite od požara o otklonjenim nedostacima;

–       ukoliko utvrdi nedostatke o provođenju zaštite od požara, podnosi poslodavcu zahtjev za pokretanje postupka o utvrđivanju odgovornosti;

–       sudjeluje kod izrade normativnih akata (Pravilnik o ZOP)

–     Izrada elaborata vježbe evakuacije i spašavanja – organizacija vježbe (1×2 god)

–     rukovodi vježbom evakuacije i spašavanja;

–       Ostali poslovi ZOP

Za sve upite i informacije slobodno nam se obratite putem maila     ravnatelj.uciliste.sigurnost@gmail.com    ili   uciliste.sigurnost@gmail.com  

ili kontakt telefona   098 181 60 12