Osposobljavanje za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu

Osposobljavanje za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu

Radnik pod utjecajem alkohola predstavlja realnu opasnost na radnom mjestu. Radi se o riziku za njega samog, njegove suradnike, proces rada i materijalna dobra s kojima je u dodiru. Zabranjeno je uzimanje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti prije i tijekom rada i njihovo unošenje u radne prostorije i prostore. (Zakon o zaštiti na radu RH). Poslodavac može svojom Odlukom ili Pravilnikom propisati, a nakon toga provoditi povremenu kontrolu alkoholiziranosti radnika prilikom dolaska na posao, tijekom radnog vremena, odnosno nakon povratka s radne stanke. Utvrđivanje alkoholiziranosti može obavljati samo za to osposobljena i ovlaštena osoba, što pretpostavlja obvezu poslodavca da ga osposobi ili osigura osposobljavanje.

Nastava je teoretska i praktična; praktična nastava se izvodi alkotestom tvrtke Dräger prema posebnom rasporedu. Sudionicima se osigurava nastavna dokumentacija. Programom je predviđeno rješavanje testa znanja.

Kandidatima se izdaje UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI

Cijena osposobljavanja, provjere znanja, izdavanja uvjerenja i iskaznice iznosi 450,00 kn.